Miami, Florida
Miami, Florida: 25.774300, -80.193700