Park City, Utah
Park City, Utah: 40.650000, -111.496000