Albany, New York
Albany, New York: 42.648102, -73.748474